styrbag

Sejladser

Sejladser:

Sejladserne fremgår af kalenderen. 

 

Forhold vedr. sejlads med skibet i 2010

Gebyr for deltagelse i de, af foreningen arrangerede sejladsaktiviteter.

Sommertogter:

Kr. 150 pr. dag / kr. 750 pr. uge (7 dage) pr. person

Proviant og tilslutningsrejser, excl. (for egen regning)

Deltagergebyret kan evt. reduceres såfremt der foreligger konkrete sponsorater til f.eks brændstof.

Dagsture i lokalfarvandet ( pilketure ) – kr. 100,- pr. dag. Ved længere ture deles udgifterne mellem deltagerne

Tilmeldingsgebyr / depositum for tilmelding til sommertogter

50 % af førnævnt = kr. 75 pr. dag / kr. 375 pr. uge, eller mere

Tidsfrister for tilmelding / gebyrbetaling: Se sejlplan / tilmeldingsliste for sommertogter

Tilmelding i øvrigt efter ” først til mølle” princippet.

Refundering af tilmeldingsgebyr:

  • Ved pludselig opstået sygdom eller andre u-forudsete forhold.
  • Såfremt der alligevel kan mønstres fuld besætning.

Tilmeldingsgebyr modregnes i deltagergebyret der erlægges inden sejladsen påbegyndes.

Point- system for deltagelse i frivilligt arbejde / reduceret betaling ved deltagelse i sejladsaktiviteter 

1 point = 6 timers arbejde = 1 dagsgebyr på sommertogt el. fisketur.

5 point = 1 uge på sommertogt

Medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg tildeles forlods 5 point for ordinært bestyrelsesarbejde.

Point / arbejdstimer registreres i en dagbog / kalender ombord i skibet.

Point kan ikke overdrages til anden person udenfor familiemedlemskabet.

Der kan ikke oparbejdes point som besætningsmedlem under sejlads.

Frivilligt arbejde, defineres ved: Arbejde der udføres ombord, eller i tilknytning til skibet, samt indsats ved arrangementer.

Ungdomsmedlemmers deltagelse i  sommertogter ( 13 – 23 årige)

Der henstår ca. kr. 10.000 mrk. til ungdomsafdelingen

For indeværende år er der besluttet at foreningen betaler flg. udgifter: Deltagergebyr – Rejseudgifter ved på / afmønstring i udenlandsk havn – Bidrag til fælles proviant.

Personforsikring for ombordværende: Der er ingen dækning.

Krav til ansvarlig fører/skipper og bedstemand

Ved enhver sejlads udenfor havneområder, skal der være min. 2 befarne besætningsmedlemmer ombord, hvoraf den ene er ansvarlig skipper, heraf skal min. een af disse have et indgående kendskab til skibets teknik, sikkerhedsudstyr og øvrig udrustning.

Begge skal være i stand til at navigere og manøvrere skibet, samt kunne betjene VHF / DSC

De ansvarlige skippere skal godkendes af bestyrelsen og skibets forsikringsselskab, og være i besiddelse af min. duelighedsbevis eller bådførercertifikat ( speedbådscertifikat er ikke nok ), samt have kendskab, og helst certifikat til betjening af VHF / DSC.

Bestyrelsen skal være i besiddelse af kopier af relevante eksamensbeviser og certifikater m.v.

 

 

Personenversicherung für an Bord befindliche Personen: Kein Versicherungsschutz
Anforderungen an den verantwortlichen Schiffsführer/Kapitän und nautische Offiziere
Bei allen Bewegungen von Schiffen außerhalb von Hafengebieten müssen mindestens 2 Vollmatrosen an Bord sein, von denen der eine der verantwortliche Kapitän ist und mindestens einer von diesen eingehende Kenntnis von der Technik des Schiffes, seiner Sicherheitseinrichtungen und der übrigen Ausrüstung hat.
Beide müssen im Stande sein, das Schiff zu navigieren und zu manövrieren, und überdies VHF/DSC zu bedienen.
Die verantwortlichen Kapitäne müssen vom Vorstand und der Versicherungsgesellschaft des Schiffes bestätigt werden, und müssen im Besitz von mindestens eines Befähigungszeugnisses oder Schifferpatents sein (ein Patent für Schnellboote ist nicht ausreichend), zudem Kenntnis von, noch besser ein Zertifikat für die Bedienung von VHF/DSC haben.
Der Vorstand muss im Besitz von Abschriften relevanter Diplome, Zertifikate usw. sein.