Sejladser:

Sejladserne fremgår af kalenderen. 

 

Forhold vedr. sejlads med skibet i 2010

Gebyr for deltagelse i de, af foreningen arrangerede sejladsaktiviteter.

Sommertogter:

Kr. 150 pr. dag / kr. 750 pr. uge (7 dage) pr. person

Proviant og tilslutningsrejser, excl. (for egen regning)

Deltagergebyret kan evt. reduceres såfremt der foreligger konkrete sponsorater til f.eks brændstof.

Dagsture i lokalfarvandet ( pilketure ) – kr. 100,- pr. dag. Ved længere ture deles udgifterne mellem deltagerne

Tilmeldingsgebyr / depositum for tilmelding til sommertogter

50 % af førnævnt = kr. 75 pr. dag / kr. 375 pr. uge, eller mere

Tidsfrister for tilmelding / gebyrbetaling: Se sejlplan / tilmeldingsliste for sommertogter

Tilmelding i øvrigt efter ” først til mølle” princippet.

Refundering af tilmeldingsgebyr:

  • Ved pludselig opstået sygdom eller andre u-forudsete forhold.
  • Såfremt der alligevel kan mønstres fuld besætning.

Tilmeldingsgebyr modregnes i deltagergebyret der erlægges inden sejladsen påbegyndes.

Point- system for deltagelse i frivilligt arbejde / reduceret betaling ved deltagelse i sejladsaktiviteter 

1 point = 6 timers arbejde = 1 dagsgebyr på sommertogt el. fisketur.

5 point = 1 uge på sommertogt

Medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg tildeles forlods 5 point for ordinært bestyrelsesarbejde.

Point / arbejdstimer registreres i en dagbog / kalender ombord i skibet.

Point kan ikke overdrages til anden person udenfor familiemedlemskabet.

Der kan ikke oparbejdes point som besætningsmedlem under sejlads.

Frivilligt arbejde, defineres ved: Arbejde der udføres ombord, eller i tilknytning til skibet, samt indsats ved arrangementer.

Ungdomsmedlemmers deltagelse i  sommertogter ( 13 – 23 årige)

Der henstår ca. kr. 10.000 mrk. til ungdomsafdelingen

For indeværende år er der besluttet at foreningen betaler flg. udgifter: Deltagergebyr – Rejseudgifter ved på / afmønstring i udenlandsk havn – Bidrag til fælles proviant.

Personforsikring for ombordværende: Der er ingen dækning.

Krav til ansvarlig fører/skipper og bedstemand

Ved enhver sejlads udenfor havneområder, skal der være min. 2 befarne besætningsmedlemmer ombord, hvoraf den ene er ansvarlig skipper, heraf skal min. een af disse have et indgående kendskab til skibets teknik, sikkerhedsudstyr og øvrig udrustning.

Begge skal være i stand til at navigere og manøvrere skibet, samt kunne betjene VHF / DSC

De ansvarlige skippere skal godkendes af bestyrelsen og skibets forsikringsselskab, og være i besiddelse af min. duelighedsbevis eller bådførercertifikat ( speedbådscertifikat er ikke nok ), samt have kendskab, og helst certifikat til betjening af VHF / DSC.

Bestyrelsen skal være i besiddelse af kopier af relevante eksamensbeviser og certifikater m.v.