Den daglige drift og administration af skibsbevaringsprojektet varetages af "Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen's Støtteforening".

Rederiadresse:
Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen
Kærmark 6,  9850 Hirtshals
9850 Hirtshals

Tlf..: 30 89 99 69
CVR: 27239145

E-Mailhg159@johs-hejlesen.dk

Bank kontonummer: 9067 4563593992.