Målsætning:  
Overordnet skal fartøjet have hjemsted i Hirtshals og være ”Byens aktive museumsskib”.
Formålet er at sikre bevarelsen af et enestående kulturminde fra det lokale fiskeri- og skibsbygningsmiljø.

Fartøjet skal i dets ydre profil,  i det omfang det er muligt og under hensyn til de fremtidige brugsområder samt Skibsbevaringsfondens betingelser, føres tilbage til den identitet, det havde som nybygning, og bevares fuldt funktionsdygtigt - og operativt.

Udnyttelsen af fartøjet skal være så bred som mulighederne tillader, herunder flg.:

 • Samarbejde med - og benyttelse af, feks. sociale og pædagogiske foreninger og institutioner.

 • Danne rammen om en ungdomsafdeling.

 • Repræsentere Hirtshals ved relevante stævner, arrangementer og sommertogter, i såvel ind- som udland, herunder besøg i venskabsbyer.

 • Benyttes ved officielle arrangementer.

 • Danne rammen om en historisk dokumentation i relation til fartøjet og det lokale fiskeri- og skibsbygningsmiljø.

 • Udføre ”ikke kommercielt” snurrevodsfiskeri med stopmaskine.

Ombygning, ændringer m.v.:  

 • Eksisterende tovtromler og kraftblok m.v. afmonteres.

 • Der skal monteres ”stopmaskine”, som oprindelig

 • Master, bomme, rigning og sejl tilbageføres til opr. udseende.

 • Lastrum ombygges til lugar og pantry.

 • Der skal indrettes toilet med kloaktank.

 • Redningsmateriel for en besætning på 12 personer.

 • Nyt radio- og navigationsudstyr.

Pr. 2006 er ovenstående stort set gennemført.

Finansiering:
Kontingentindtægter, arrangementer, kontante doneringer / sponsorater fra privatpersoner, firmaer, organisationer, fonde etc., samt elementære gaver og frivillig indsats.

Preservation plan for the anchor seiner ” HG 159 Johs. Hejlesen “

Intentions:
The ship shall have home port in Hirtshals and be “an active museum- ship of the town”.
Purpose is to save an unique memory from the local fishery and ship building industry.
Bring the ship back to its original identity, with  original anchor seine equipments.

The main structure of the ship has never been changed. Deck- plan, wheel house, accomodation and main mast, is original, but the  other part of the rigging and sails must be brought back to original design.

The fish hold have to be fitted out for accomodation.

 The ship have to be fully operative, and be engaged in all related situations, expl.:

 • Coorperation with social organisations and institutions.
 • Be a representative for the town  around  Denmark and neighbour countries.
 • Be used by official arrangements.
 • Be the frame for an historical documentation around the local fishery and shipbuilding.
 • Carry out, non- profitable anchor seine fishery.

 Completion time: year, 2003 – 2006.

Financing:

Total investingments for the next 3 years: app. dkk.700.000,- incl. insurance and ordinary overhauls.

 If the preservation plan shall be fully completed, its necessary to get an economical back-up with donations from many sides, f.eks. persons, companies, organisations, foundations, sponsors of materials and equipments e.t.c.

Its also necessary to get a great supplement of voluntary engagement.

 Ownership: The institution, “The anchor seiner, HG 159 Johs. Hejlesen”

Operator and organizing: The society of, “The anchor seiner, HG 159 Johs. Hejlesen” 

Secretary: Ole Nielsen – Pile Allé 29 – DK 9850 Hirtshals – Phone: 45- 21 72 40 09

Home page: www.johs-hejlesen.dk